Project Description

Raadsverslaggever voor gemeente Noordoostpolder

Erik Driessen is al enkele jaren raadsverslaggever voor de gemeente Noordoostpolder. Omdat de media steeds vaker verstek liet gaan, wilde de gemeenteraad op een andere manier de vergaderingen verslaan. Waar dergelijke experimenten in andere gemeenten steevast mislukken, houdt Noordoostpolder het al enige jaren vol. Ook schrijven we af en toe artikelen voor de gemeentepagina in de lokale krant.