De gemeente Zwartewaterland investeert veel in leefbaarheid. Een weinig spannende benaming voor veel onderwerpen die het wonen nou juist zo leuk maken. Op een aantal themapagina’s in de lokale krant De Stadskoerier brengt de gemeente een aantal mooie projecten onder de aandacht. De Tekstkenner interviewde daarvoor bewoners van Genemuiden, Hasselt en Zwartsluis. Ook spraken we met wethouder Gerrit Knol over wat leefbaarheid is en waarom de gemeente dat belangrijk vindt.